Zverejňovanie dokumentov


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY
Dátum zverejnenia ZMLUVY január 2017
Formát
20.01.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta na rok 2017 č. CE 76-2017-TZ-2.2.1
ico_pdf_46
19.01.2017 Kúpna zmluva č. 04-17  č. CE 72-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
19.01.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta na rok 2017  č. CE 71-2017-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
18.01.2017 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií  č. CE 68-2017-OZ-2.2.3
ico_pdf_46
18.01.2017 Poistná zmluva  č. 25-11864  č. CE 67-2017-PZ-2.1 ico_pdf_46
16.01.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 63-2017-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
16.01.2017 Dodatok č. 1  k Zmluva o zriadení vecného bremena  č. CE 62-2017-ZVB-1.2-1
ico_pdf_46
16.01.2017 Zmluva  o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  č. CE 61-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
16.01.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13-2006  č. CE 60-2017-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
16.01.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 59-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
16.01.2017 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy  č. CE 58-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
13.01.2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. CE 57-2017-OZ-1.4 ico_pdf_46
13.01.2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. CE 56-2017-OZ-1.4
ico_pdf_46
11.01.2017 Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby č. CE 55-2017-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
11.01.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 54-2017-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
11.01.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 53-2017-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
11.01.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 52-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
11.01.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 51-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 50-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 49-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 48-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 47-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 46-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 45-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 44-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 43-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 42-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 41-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 40-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 39-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 38-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Kúpna zmluva č. CE 37-2017-OZ-2.3.3 ico_pdf_46
10.01.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov č. CE 36-2017-TZ-2.4.1
ico_pdf_46
5.1.2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  č. CE 32-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
5.1.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena  č. CE 31-2017-ZVB-1.2
5.1.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena  č. CE 30-2017-ZVB-1.2
4.1.2017 Zmluva o dielo  č. CE 29-2017-OZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Volejbalový klub Prievidza  č. CE 28-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta – FC Baník Horná Nitra, s.r.o.  č. CE 27-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Basketbalový klub BC Prievidza  č. CE 26-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n.o.  č. CE 25-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta -  Hokejový klub Prievidza  č. CE 24-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza  č. CE 23-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta -  Gymnastický klub Elán Prievidza   č. CE 22-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta - Športový klub Fitness Free Prievidza   č. CE 21-2017-TZ-2.4.1
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  - Slovenský korfbalový klub „Dolphins“ Prievidza  č. CE 20-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  - Zápasnícky klub Baník Prievidza   č. CE 19-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  - Volejbalový klub Prievidza  č. CE 18-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  - Basketbalový klub BC Prievidza  č. CE 17-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  -  Hokejový klub Prievidza  č. CE 16-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  - Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza  č. CE 15-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  -  Gymnastický klub Elán Prievidza  č. CE 14-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  -  Športový klub Fitness Free Prievidza  č. CE 13-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  -  Slovenský korfbalový klub „Dolphins“ Prievidza   č. CE 12-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  - Zápasnícky klub Baník Prievidza   č. CE 11-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  - Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n.o.   č. CE 10-2017-TZ-2.4.1 ico_pdf_46
4.1.2017
Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 9-2017-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
4.1.2017
Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 8-2017-OZ-2.4.1
4.1.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 7-2017-OZ-2.4.1-1
4.1.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 6-2017-OZ-2.4.1
3.1.2017 Zmluva o reklame  č. CE 4-2017-OZ-1.4 ico_pdf_46
2.1.2017 Kúpna zmluva č. 66-16  č. CE 2-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
2.1.2017 Kúpna zmluva  č. 1-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46