Zverejňovanie dokumentov


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY december 2016 Formát
07.12.2016 Kúpna zmluva č. 1114-2016-CE  č. CE 1001-2016-KZ-1.2 ico_pdf_46
07.12.2016 Nájomná zmluva č. 1115-2016-CE  č. CE 1000-2016-NZ-1.2
ico_pdf_46
06.12.2016 Kúpna zmluva  č. Z201643354_Z  č. 998-2016-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
06.12.2016 Dodatok č. 19 ku Komisionárskej zmluve   č. CE 997-2016-KM-2.2.2-19 ico_pdf_46
06.12.2016 Dohoda  č. CE 996-2016-OZ-1.2 ico_pdf_46
06.12.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  č. CE 995-2016-ZVB-1.2 ico_pdf_46
06.12.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 994-2016-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
05.12.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č. CE 993-2016-OZ-4.0-1
ico_pdf_46
05.12.2016 Zmluva o dielo  č. CE 992-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
05.12.2016 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 991-2016-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
02.12.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpočte podperných bodov č. Z-D-2016-001374-00   č. CE 989-2016-OZ-1.2-1 ico_pdf_46
01.12.2016 Poistná zmluva č. 25-11857 č. CE 986-2016-PZ-2.1 ico_pdf_46
01.12.2016 Zmluva o spolupráci pri vyhlásení dobrovoľnej  zbierky v roku 2016  č. CE 985-2016-ZOS-1.1
ico_pdf_46