Zápisnice a uznesenia komisií mestského zastupiteľstva


Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2020: 15.1.2020, 12.2.2020, 18.3.2020, 29.4.2020, 17.6.2020 v zasadacej miestnosti prednostu - budova SLSP 2. poschodie.
Formát

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 15.1.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 7.2.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 11.3.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 26.5.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 16.6.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 11.8.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 11.9.2020

Komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2020: 13.1.2020 v zasadacej miestnosti prednostu - budova SLSP 2. poschodie.
Formát
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 13.1.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 17.1.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 10.2.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 4.5.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 25.5.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 15.6.2020

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2020: štvrtky 9.1.; 6.2.; 12.3.; 23.4. a 11.6.2020 o 8,00 h v zasadacej miestnosti prednostu - budova SLSP 2. poschodie.
Formát
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 9.1.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 6.2.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 12.3.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 21.5.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 12.8.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 10.9.2020

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2020: streda o 15.30 h  - 15.1., 12.2. 18.3., 29.4., 17.6. v zasadacej miestnosti odboru školstva - 1. poschodie MsÚ
Formát
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 15.1.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 27.5.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 17.6.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 12.8.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 16.9.2020

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2020: 9.1., 6.2., 12.3., 27.5., 6.8.2020 zasadacia miestnosť 2. poschodie Metský dom, Námestie slobody 6
Formát
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 9.1.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 6.2.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 12.3.2020
Zápisnica a uznesenia z hlasovania per rollam konaného dňa 11.5.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 27.5.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 18.6.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 6.8.2020
Zápisnica a uznesenia z hlasovania per rollam konaného dňa 7.8.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 10.9.2020
Zápisnica a uznesenia z hlasovania per rollam konaného dňa 18.9.2020

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2019

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2018

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2017

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2016

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2015

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2014.