Zápisnice a uznesenia komisií mestského zastupiteľstva


Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2021:  v zasadacej miestnosti prednostu - budova SLSP 2. poschodie.
Formát
Zápisnica a uznesenia z hlasovania konaného dňa 12.01.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 10.02.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 12.03.2021

Komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2021: v zasadacej miestnosti prednostu - budova SLSP 2. poschodie.
Formát

Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 13.01.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 09.02.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 16.03.2021

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2021: štvrtok 12. januára 2021 - z dôvodu epidemiologickej situácie elektronickou formou, štvrtok 04. februára 2021 o 08.00 formou videokonferencie, štvrtok 11. marca 2021 o 08.00 - formou videokonferencie, štvrtok 08. apríla 2021 o 08.00 - výjazdové zasadnutie v RKC v Prievidzi, štvrtok 13. mája 2021 o 08.00 - výjazdové zasadnutie v KD Necpaly, štvrtok 10. júna 2021 o 08.00 - výjazdové zasadnutie v ART POINT (bývalé kino Baník).
Formát
Zápisnica a uznesenia z hlasovania per rollam konaného dňa 07.01.2021
Zápisnica a uznesenia z hlasovania per rollam konaného dňa 04.02.2021
Zápisnica a uznesenia z hlasovania per rollam konaného dňa 11.03.2021

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2021: streda o 15.30 h  v zasadacej miestnosti odboru školstva - 1. poschodie MsÚ
Formát

Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 15.01.2021

Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 10.02.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 11.03.2021

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Schválené termíny zasadnutia komisie v I. polroku 2021: štvrtok 14. január 2021 - z dôvodu epidemiologickej situácie online, zasadacia miestnosť 2. poschodie Metský dom, Námestie slobody 6
Formát

Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 14.01.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 04.02.2021
Zápisnica a uznesenia z rokovania konaného dňa 16.03.2021

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2020

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2019

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2018

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2017

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2016

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2015

Archív uznesení komisií pri Mestskom zastupiteľstve za r. 2014.