Výzva na prekladanie cenvých ponúk - Nákup zostáv detských ihrísk do MŠ rok 2014


18. 3. 2014 09:45

Predmetom zákazky je nákup prvkov detských ihrísk – herné zostavy, kolotoče, pieskovisko pre materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Prievidza.

celý dokument: ico_doc_46