Výzva na predloženie ponuky - Služby vzdelávania pre projekt: Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná


27. 4. 2018 09:40

Predmetom zákazky je príprava a poskytovanie spoločných školiacich aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych aktérov miest Prievidza a Karviná v oblasti aktívneho starnutia a sociálneho začlenenia seniorov prostredníctvom novovytvoreného vzdelávacieho projektu: „Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná


celý dokument: