Výzva na predkladanie ponúk:Vykonávanie pravidelnej prehliadky a preventívnej údržby, porevízne opravy, servis v prípade poruchy, doplnkové služby výťahov


2. 11. 2016 15:28

Názov zákazky: „Vykonávanie pravidelnej prehliadky a preventívnej údržby, porevízne opravy, servis v prípade poruchy, doplnkové služby výťahov“.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesta dodania: Mestský úrad a Mestský dom na Námestí slobody v Prievidzi, školské jedálne pri materských školách v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.1.
Termín dodania: 15.11.2016 – 31.10.2018.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda a budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich potrieb jednotlivých miest dodania.

celý dokument: ico_pdf_46