Výzva na predkladanie ponúk- koordinátor


11. 2. 2013 07:24

Názov zákazky : „Výkon koordinátora projektovej dokumentácie a výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku stavby“.
Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby.
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky budú uzatvárané zmluvy za jednotlivé stavby.

celý dokument ico_doc_46