Výzva na predkladanie cenových ponúk: Zjednodušená projektová dokumentácia „Posúdenie technického stavu a návrh na opravu miestnych komunikácii a chodníkov na území mesta Prievidze“.


22. 11. 2012 11:59

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
Názov zákazky : Zjednodušená projektová dokumentácia „Posúdenie technického stavu a návrh na opravu miestnych komunikácii a chodníkov na území mesta Prievidze“.
Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby.
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

celý dokument ico_doc_46

príloha  č. 1 : zoznam miestnych komunikácií 

návrh zmluvy o dielo: