Výzva na predkladanie cenových ponúk:Zber nebezpečných odpadov z územia mesta Prievidza v roku 2013


8. 11. 2012 11:33

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
Názov zákazky : „ Zber nebezpečných odpadov z územia mesta Prievidza v roku 2013,ktorých oddelený zber je mesto Prievidza povinné zabezpečiť podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov“.
Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby.
Miesto dodania: Mesto Prievidza.   
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.  Predpokladaná hodnota zákazky : do 10 000,00 € .

celý dokument ico_doc_46