Výzva na predkladanie cenových ponúk - „Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov (BRO) z nádob s objemom minimálne 120litrov, maximálne 140 litrov“


16. 12. 2016 13:04

Názov zákazky: „Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov (BRO) z nádob s objemom minimálne 120litrov, maximálne 140 litrov“ .
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby.

celý dokument: ico_pdf_46

príloha č. 1 :ico_xls_46

príloha č. 2: