Výzva na predkladanie cenových ponúk - Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov (BRO) z nádob s objemom minimálne 120litrov, maximálne 140 litrov


22. 12. 2016 14:39

Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov (BRO) z nádob s objemom minimálne 120litrov, maximálne 140 litrov

celý dokument:ico_pdf_46

Súpis rodinných domov BRO:

príloha:ico_xls_46