Výzva na predkladanie cenových ponúk-Zabezpečovací systém do kina Baník


2. 10. 2012 11:01

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
2.1 Názov zákazky : „ Zabezpečovací systém do kina Baník“.
2.2 Druh zákazky :   ZNH – zákazka na poskytnutie služby.
2.3 Miesto dodania: Kino Baník, M. R. Štefánika 1, 971 01 Prievidza.
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva. 
2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : 2 400 € bez DPH.

Celý článok:ico_doc_46