Výzva na predkladanie cenových ponúk - výmena svetiel


4. 7. 2012 15:46

Predmet zákazky a typ zmluvy:

2.1  Názov zákazky: „Výmena elektrických svietidiel v MŠ na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi“

2.2  Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou

2.3  Miesto dodania: Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, Prievidza

2.4  Na dodanie predmetu zákazky bude podpísaná zmluva.

celý dokument : ico_doc_46