Výzva na predkladanie cenových ponúk-Výmena podlahy v dvoch triedach pre predškolákov v MŠ Benického v Prievidzi


23. 10. 2012 15:23

Názov zákazky: „Výmena podlahy v dvoch triedach pre predškolákov v MŠ Benického v Prievidzi“
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Miesto dodania: Materská škola, P. Benického 154/1, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude podpísaná zmluva.

Celý dokument: ico_doc_46