Výzva na predkladanie cenových ponúk - Výkresy a výtvarné potreby


2. 12. 2011 09:27

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
       2.1 Názov zákazky : „ Výkresy a výtvarné potreby “.
       2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru.
       2.3 Miesto dodania: Materské školy  zriadené mestom Prievidza.
       2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka .       

 Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46