Výzva na predkladanie cenových ponúk - Veľkokuchynské zariadenia pre školské jedálne pri MŠ


26. 9. 2014 14:29

Názov zákazky:     „Veľkokuchynské zariadenia pre školské jedálne pri MŠ“
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania: ŠJ pri MŠ, Ulica A. Mišúta 731/4, 971 01 Prievidza
ŠJ pri MŠ, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, 971 01  Prievidza
ŠJ pri MŠ, Športová ulica 134/36, 971 01  Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.
Predpokladaná hodnota zákazky: 9.000€ bez DPH

celý dokument: ico_doc_46

kúpna zmluva: