Výzva na predkladanie cenových ponúk - Veľkokuchynské zariadenia na mechanické spracovanie potravín


5. 9. 2012 15:44

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je nákup zariadení: univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom – 2ks (opis technických parametrov je uvedený v bode 3.2), ich dovoz do uvedených miest dodania, vyloženie, umiestnenie na miesto pripojenia, montáž na pripravené inžinierske siete vrátane potrebného materiálu, preskúšanie, uvedenie do prevádzky, odborné zaškolenie personálu.

Celý dokument ico_pdf_46