Výzva na predkladanie cenových ponúk : Urbanisticko-architektonická štúdia – úprava hornej časti Námestia J.C.Hronského


21. 6. 2016 13:22

Názov zákazky : „ Urbanisticko-architektonická štúdia – úprava hornej časti Námestia J. C. Hronského .“
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7

celý dokument:ico_pdf_46

príloha:

Návrh zmluvy o dielo: ico_doc_46