Výzva na predkladanie cenových ponúk - údržba mostov


6. 5. 2013 10:41

Názov zákazky : „ Údržba cestného mostu M-8 (most na Košovskej ceste) a mostu pre peších M-11 (most na ul. J. Kráľa – A. Stodolu) cez rieku Handlovka v Prievidzi – realizácia sanačných opatrení“.
Druh zákazky :   ZNH – zákazka na stavebné práce
Miesto dodania:  Cestný most M-8 (most na Košovskej ceste) a most pre peších M-11 (most na ul. J. Kráľa – A. Stodolu) cez rieku Handlovka v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

celý dokument: ico_doc_46

príloha č.1:

príloha č.2:

príloha č.3:

príloha č.4:

príloha č.5:ico_pdf_46

príloha č. 6:

príloha č. 7:

príloha č. 8: