Výzva na predkladanie cenových ponúk - učebné pomôcky pre MŠ


22. 7. 2013 08:04

Nákup učebných pomôcok pre MŠ
Predmetom zákazky sú učebné pomôcky pre materské školy,  zriadené mestom Prievidza v rozsahu finančného vyjadrenia a podľa tabuľkovej časti. Dodávky sa budú realizovať podľa priloženého zoznamu na jednotlivé materské školy v Prievidzi.

celý dokument:ico_doc_46

tabuľky požiadaviek: