Výzva na predkladanie cenových ponúk - „Stavebné úpravy objektu ZŠ Dobšinského v Prievidzi pre vytvorenie priestorov mestskej knižnice“


18. 1. 2012 10:11

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
      2.1 Názov zákazky : „ Stavebné úpravy objektu ZŠ Dobšinského v Prievidzi pre vytvorenie
            priestorov mestskej knižnice“.
      2.2 Druh zákazky :   ZNH – zákazka na stavebné práce
      2.3 Miesto dodania: Základná škola Ul. Dobšinského v Prievidzi.
      2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 
      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : 8 000,00 € bez DPH.

Dokumenty na stiahnutie :

Výzva na predkladanie cenových ponúk

ico_doc_46

Technická správa ZŠ Dobšinského

ico_pdf_46

Výkaz výmer ZŠ Dobšinského

ico_pdf_46