Výzva na predkladanie cenových ponúk - Sprostredkovanie predaja nehnuteľností


9. 2. 2012 09:38

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
       2.1 Názov zákazky : „Sprostredkovanie predaja nehnuteľností “.
       2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby.
       2.3 Miesto dodania: Mesto Prievidza.
       2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená sprostredkovateľská zmluva. 
       2.5. Predpokladaná hodnota zákazky : 8000,00 € bez DPH

Celý dokument na stiahnutie:

ico_doc_46