Výzva na predkladanie cenových ponúk -Spojovací chodník od Ul. A. Škarvana k Nábr. Sv. Cyrila


15. 5. 2019 15:25

Spojovací chodník od Ul. A. Škarvana k Nábr. Sv. Cyrila v meste Prievidza – v zmysle a rozsahu podľa prílohy.

prílohy: