Výzva na predkladanie cenových ponúk - Spevnené plochy VVO2


1. 3. 2019 12:28

Spevnené plochy v meste – Malookružná ul. 41-45 a Krajná ul. 2 - Prievidza – v zmysle a rozsahu podľa prílohy

celý dokument:

situácia: