Výzva na predkladanie cenových ponúk:Spevnená plocha na Gazdovskej ulici I. etapa a II. etapa


8. 6. 2017 13:46

Názov zákazky : „ Spevnená plocha na Gazdovskej ulici I. etapa a II. etapa“.
Druh zákazky : zákazka na stavebné práce
Miesto dodania: spevnená plocha na Gazdovskej ulici v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo

celý dokument: ico_pdf_46

zadanie:ts_46

prílohy:

Návrh zmluvy: ico_doc_46

CD archív 1:

CD archív 2: