Výzva na predkladanie cenových ponúk - Služby vzdelávania pre projekt : Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná


14. 12. 2018 10:41

Predmetom zákazky je príprava a poskytovanie spoločných školiacich aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych aktérov miest Prievidza a Karviná v oblasti aktívneho starnutia a sociálneho začlenenia seniorov prostredníctvom novovytvoreného vzdelávacieho projektu: „Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná“

celý dokument: