Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školské stoly a stoličky


10. 7. 2012 14:05

1.      Predmet zákazky a typ zmluvy :

1.1  Názov zákazky:            „Školské stoly a stoličky“

1.2  Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru

1.3  Miesto dodania:           Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01  Prievidza

1.4  Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.

1.5  Predávajúci tovar doručí v termíne a na odberné miesto uvedené vo výzve a v objednávke.

Celý dokument : ico_doc_46