Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rôzne potravinárske výrobky


13. 2. 2012 12:13

Nákup rôznych potravinárskych výrobkov pre školské jedálne pri  materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

Celá výzva na stiahnutie :

ico_doc_46