Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K. Novackého v Prievidzi (pred COOP Jednota a zdravotným strediskom)


26. 2. 2018 15:27

„Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K. Novackého v Prievidzi (pred COOP Jednota a zdravotným strediskom)“
Miesto dodania: pešia zóna na Ul. K. Novackého, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby, CPV 71320000-7

celý dokument: