Výzva na predkladanie cenových ponúk:Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste


13. 9. 2016 15:28

Názov zákazky : „Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste“
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby

celý dokument: ico_pdf_46

zmluva o dielo: