Výzva na predkladanie cenových ponúk – Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi – SO 01 Rekonštrukcia starej tribúny: výkon stavebného dozoru


23. 7. 2018 17:54

Názov zákazky : „Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi – SO 01 Rekonštrukcia starej tribúny: výkon stavebného dozoru“
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená mandátna zmluva
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71336000-2

Celý dokument:

Stavebné povolenie:

Návrh mandátnej zmluvy: