Výzva na predkladanie cenových ponúk - projektová dokumentácia


13. 2. 2013 12:12

Názov zákazky : Projektová dokumentácia „Rozšírenie a rekonštrukcia miestnych komunikácii na území mesta Prievidze“.          
Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby.
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

celý dokument: ico_doc_46

príloha č. 1:

príloha č. 2: