Výzva na predkladanie cenových ponúk: Projektová dokumentácia „ Sanácia lávky pre peších M-3 cez rieku Handlovka v Prievidzi (premostenie z Nábr. A. Kmeťa na Nábr. sv. Cyrila pri reštaurácii Sábia“


8. 11. 2012 11:39

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
Názov zákazky : Projektová dokumentácia „ Sanácia lávky pre peších M-3 cez rieku Handlovka v Prievidzi (premostenie z Nábr. A. Kmeťa na Nábr. sv. Cyrila pri reštaurácii Sábia“.    
Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby.
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

celý dokument ico_doc_46