Výzva na predkladanie cenových ponúk - Priechod pre chodcov pred Art point v Prievidzi


24. 1. 2018 17:16

Názov zákazky : „Priechod pre chodcov pred Art point v Prievidzi“.
Miesto dodania: Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45000000-7.
Predpokladaná hodnota zákazky: 16985,00 € bez DPH.

Celý dokument

Návrh zmluvy o dielo

Prílohy