Výzva na predkladanie cenových ponúk- Prehliadky, opravy a údržba výťahov


5. 10. 2012 10:58

Predmet zákazky a typ zmluvy
Názov zákazky: „Prehliadky, opravy a údržba výťahov“
Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby
Miesto dodania: Mestský úrad a Mestský dom na Námestí slobody v Prievidzi, ŠJ pri MŠ v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.2.
Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich potrieb jednotlivých miest dodania.

Celý článok:ico_doc_46