Výzva na predkladanie cenových ponúk - plastové vrecia na vyseparované zložky komunálneho odpadu


31. 10. 2012 11:41

2.1 Názov zákazky : „Plastové vrecia na vyseparované zložky komunálneho odpadu pre vrecový systém zberu v IBV v meste Prievidza“.
2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru.
2.3 Miesto dodania: TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza.
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka

celý dokument: ico_doc_46