Výzva na predkladanie cenových ponúk - peňažné poukážky


5. 1. 2012 15:21

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                

Názov zákazky : „Poštové peňažné poukážky pre materské školy a školské jedálne pri MŠ zriadené mestom Prievidza “.

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46