Výzva na predkladanie cenových ponúk - Paplóny, vankúše, obliečky


9. 5. 2012 07:50

Predmet zákazky a typ zmluvy

Názov zákazky: „Paplóny, vankúše, obliečky pre MŠ zriadené mestom Prievidza“

Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru

Miesta dodania: Materské školy v Prievidzi podľa bodu 3.2 tejto výzvy.

Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46