Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava lavičiek na Námestí slobody v Prievidzi, zmluva o dielo


10. 10. 2012 13:02

Predmet zákazky a typ zmluvy: Názov zákazky: „ Oprava lavičiek na Námestí slobody v Prievidzi“.
Miesto dodania: Mesto Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

Celý článok: ico_doc_46 Zmluva o dielo lavičiek: Kópia: ico_xls_46