Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava kanalizácie na MŠ Sv. Cyrila


25. 7. 2012 14:26

Predmet zákazky a typ zmluvy:                              

Názov zákazky : „ Oprava kanalizácie na MŠ Nábr.  sv. Cyrila v Prievidzi“.
Miesto dodania: Materská škola Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

Celý dokument : ico_doc_46

Návrh zmluvy :

Výmer kanalizácie : ico_xls_46