Výzva na predkladanie cenových ponúk - netbooky


4. 9. 2013 09:01

Názov zákazky: „Netbook s myšou – 35 ks“
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
Miesto dodania: Základná škola, Mariánska ul. 554/19, 971 01  Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.

celýupload/wsw/files/file/Verejn%C3%A9%20obstar%C3%A1vanie/2013/01_Vyzva_netbooky.doc dokument: ico_doc_46