Výzva na predkladanie cenových ponúk- nápoje


13. 1. 2012 11:07

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Nápoje pre potreby ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

celý dokument na stiahnutie :ico_doc_46