Výzva na predkladanie cenových ponúk- Nákup kancelárskych potrieb


1. 3. 2012 10:47

Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru - kúpa

Predmetom zákazky je dodanie kancelárskych potrieb podľa priloženého rozpisu.
         Slovník spoločného obstarávania :
         Dodanie predmetu zákazky bude v zmysle uzatvorenej zmluvy a čiastkových objednávok do 31. 12. 2012
         Predpokladaná hodnota zákazky : do 7970,00 € s DPH.

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46