Výzva na predkladanie cenových ponúk - Nákup kancelárskeho papiera


24. 2. 2012 12:25

Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru - kúpa
Predmetom zákazky je dodanie kancelárskych potrieb podľa priloženého rozpisu.
Dodanie predmetu zákazky v zmysle uzatvorenej zmluvy a čiastkových objednávok do 31. 12. 2012
Predpokladaná hodnota zákazky: do 7270,00 € s DPH.

Celý dokument na stiahnutie

ico_pdf_46