Výzva na predkladanie cenových ponúk : nábytok


30. 9. 2011 11:23

Predmetom obstarávanie je dodanie tovaru –  nábytok, interiérové vybavenie, posteľnú  bielizeň pre materské školy zriadené mestom Prievidza, vrátane dopravy tovaru  na  jednotlivé miesta, kompletizácie a  zmontovania nábytku, interiérového vybavenia. Presný rozpis predmetu obstarávania (druh, rozmer, farba a počet kusov) tvorí prílohu súťažných podkladov.

celý dokument: ico_doc_46

príloha :