Výzva na predkladanie cenových ponúk - mlynské výrobky do MŠ


14. 5. 2014 10:43

Daná požiadavka na prieskum trhu bola zrušená na základe žiadosti odboru školstva a starostlivosti o občana, vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré neboli známe pred vyhlásením požiadavky.

celý dokument: ico_doc_46