Výzva na predkladanie cenových ponúk - Lokálne opravy omietok stien a stropov v objektoch MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza


11. 1. 2012 10:17

Predmet zákazky a typ zmluvy
2.1 Názov zákazky: „Lokálne opravy omietok stien a stropov v objektoch MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza“
2.2 Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby
2.3 Miesto dodania: Materské školy zriadené mestom Prievidza
2.4 Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich požiadaviek jednotlivých materských škôl.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46