Výzva na predkladanie cenových ponúk - „Kuchynský robot“


27. 6. 2017 14:30

Názov zákazky: „Kuchynský robot“
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania: ŠJ pri MŠ Ul. P. Benického
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka
Predpokladaná hodnota zákazky: do 3.900 € bez DPH

celý dokument: ico_pdf_46