Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kancelársky papier – 3. štvrťrok 2012


17. 8. 2012 13:29

Predmetom zákazky je dodanie kancelárskeho papiera v súlade s popisom uvedeným v prílohe tejto výzvy vrátane dovozu a vyloženia na určené miesta dodania, s osobným prevzatím zodpovednou osobou verejného obstarávateľa.

Celý dokument ico_doc_46