Výzva na predkladanie cenových ponúk-Kancelárske potreby – 4. štvrťrok 2012


22. 10. 2012 15:32

Predmet zákazky a typ zmluvy
2.1    Názov zákazky: „Kancelárske potreby – 4. štvrťrok 2012“
2.2    Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
2.3    Miesta dodania: 1. časť: Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza
2.      časť: Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza
3.      časť: Mestský úrad, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 6. poschodie
2.4    Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
2.5    Predávajúci tovar doručí jednorazovo, v termíne a na odberné miesta uvedené vo výzve a v zmluve.

Celý dokument : ico_doc_46