Výzva na predkladanie cenových ponúk - Hygienické prostriedky 2. štvrťrok


2. 5. 2013 13:56

Názov zákazky: „Hygienické prostriedky – 2. štvrťrok“
Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania:    
Mestský úrad, Oddelenie hospodárskej správy, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. posch., sklad
Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza
Mestský úrad, Sociálne oddelenie, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 5. poschodie
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania uvedené vo výzve a v zmluve (v prípade nekompletnej dodávky tovar nebude prevzatý).

celý dokument: ico_doc_46